Browsing: Hình thức du lịch

Loại hình du lịch nào phù hợp địa hình bằng phẳng, nhiều sông nước, rạch, ngòi… hệ sinh thái phong phú, đa dạng, người dân phóng khoáng và hiếu khách.